שנה טובה2 comments:

Sarah said...

What does it mean?

eeka said...

Oh hai! It says "shanah tovah" or "good year" (hence the blimp...)